מכירה בסיטונאות בלבד

בתים

140.00200.00

75.00

280.00

50.00

60.00

75.00

50.00

54.00

85.00

75.00